รวมแผนการสอนคอมพิวเตอร์

รวมแผนการสอนคอมพิวเตอร์   วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รวบรวมมาให้คุณครู  เผื่อมีประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งเก่าและใหม่

 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1  คลิกดาวน์โหลด
 2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.2  คลิกดาวน์โหลด
 3. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3  คลิกดาวน์โหลด
 4. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4  คลิกดาวน์โหลด
 5. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5  คลิกดาวน์โหลด
 6. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6  คลิกดาวน์โหลด
 7. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1  คลิกดาวน์โหลด
 8. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2  คลิกดาวน์โหลด
 9. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3  คลิกดาวน์โหลด
 10. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4  คลิกดาวน์โหลด
 11. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5  คลิกดาวน์โหลด
 12. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6  คลิกดาวน์โหลด
 13. แผนการจัดการเรียนรู้ โปรแกรม Microsoft Excel  คลิกดาวน์โหลด   Cr. นายเชษฐา  ไกยฤทธิ์

หากมีแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมทางเว็บครูไอทีดอทคอมจะนำเสนอเพิ่มให้อีกทีครับ

Comments are closed.