เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

0 2,435

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด   คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่

ที่มา : http://www.aksorn.com/promo2-5/p2/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AF_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93_%E0%B8%9B.2.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.