หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท.62

0 1,867

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ คลิกดาวน์โหลด  หลักเกณฑ์การประกวด 62 (Final)หลักเกณฑ์การประกวด 62 (Final)

Leave A Reply

Your email address will not be published.