ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 24,535

กำหนดการจัดงานมหกรรม​การจัดการศึกษา​ท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562    จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 26 -​ 28 มิถุนายน 2562  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด​กาฬสินธุ์​(หลังเก่า)

ติดต่อประสานงาน    หน่วยศึกษา​นิเทศ​ก์ สำนัก​การศึกษา ​เทศบาลเมือง​กาฬสินธุ์

ศน.คงเดช 0910603220 หัวหน้าหน่วยศึกษา​นิเทศ​ก์​
ศน.วีรยุทธ 0862186714 ศึกษา​นิเทศ​ก์​

ผู้ประสานงานเบื้องต้น 0610972548​ กฤศณิญาร์

เกณฑ์การแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562_


รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งกิจกรรมต่างๆ และผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการเรียงตามพยัญชนะรายการ ดังนี้

*****ผลการแข่งขันครบทุกรายการแล้วครับ  ขอขอบพระคุณเจ้าภาพผู้จัดงาน คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยเฉพาะ  คุณกฤศณิญาร์  หรือ @เรียกตุ๋งติ๋งนะคะ ผู้ประสานงานคอยส่งข้อมูลผลการแข่งขันต่างๆ ให้กับเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม จนครบทุกรายการ  ขอบพระคุณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม www.krooit.com  โอกาสหน้าหากต้องการให้เว็บไซต์ครูไอทีดอทคอมช่วยประชาสัมพันธ์ นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องไอทีหรือส่วนรวม หรือฝากเผยแพร่ผลงานทางวิชการต่างๆ  ยินดีนะครับติดต่อข้อมูลผ่านทาง Line id : opartsu  เว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม  ไม่ใช่เว็บไซต์เจ้าภาพนะครับ แต่อาสาเพื่อจะได้ให้ผู้บริหาร  คุณครูทุกท่าน ทุกสังกัด อปท. ได้รับข่าวสารต่างๆ จากการแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาครั้งนี้  หากผิดพลาด บกพร่องประการใด กราบขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ โอกาสนี้  กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครัั้งครับที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม******


สรุปผลการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดทุกรายการ

สรุปตัวแทนภาคฯ จริง 3 ลำดับ

กล่าวสุนทรพจน์ จีน ป.4-6
กล่าวสุนทรพจน์ จีน ม.1-3
กล่าวสุนทรพจน์ จีน ม.4-6
กล่าวสุนทรพจน์ อังกฤษ ป.4-6
กล่าวสุนทรพจน์ อังกฤษ ม.1-3
กล่าวสุนทรพจน์ อังกฤษ ม.4-6
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-6
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-3 ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
กล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ม.4-6 ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด

การแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6   
การแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-3   
การแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-6   
การจัดสวนถาดแห้ง
การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศพด.
การประกวดแข่งขัน เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย
การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
การประกวดแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
การประกวดแข่งขันทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย
การประกวดแข่งขันฮูล่าฮุป ปฐมวัย ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
การประกวดร้อยมาลัย ป.4-6 
การประกวดร้อยมาลัย ม.1-3
การประกวดร้อยมาลัย ม4-6
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-6
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-3
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-6
คัดลายมือ ม.4-6
คัดลายมือ ป.4-6
คัดลายมือ ม.1-3
คัดลายมือป.1-3
โครงงานนักเรียนปฐมวัย แก้ใหม่ล่าสุด
โครงงานการงานฯ ม.1-3
โครงงานการงานฯ ม.4-6
โครงงานการงานฯ ป.4-6
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6 ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
โครงงานภาษาไทยประถมศึกษา
โครงงานภาษาไทย ม.1-3 ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
โครงงานภาษาไทย ม.4-6
โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-6
โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-3
โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-6 ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
โครงงานวิทย์ ป.4-6
โครงงานวิทย์ ม.1-3
โครงงานวิทย์ ม.4-6 ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
โครงงานศิลปะ ป.4-6
โครงงานศิลปะ ม. 4-6
โครงงานศิลปะ ม.1-3
โครงงานสุขศึกษา ป.4-6
โครงงานสุขศึกษา ม.1-3
โครงงานสุขศึกษา ม.4-6 ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
เดินตัวหนอน ศพด.
ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-6
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-3
ทักษะคอมพิวเตอร์ ม.4-6
ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ศพด.
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(ประถม)
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์(มัธยม)
ใบตอง ป.4-6 
ใบตอง ม.1-6
ประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-6
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-3
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-6
รำวงมาตรฐาน (ประถม) 
รำวงมาตรฐาน(มัธยม)
เริงเล่นเต้น Dancer ศพด.
ละครภาษาจีน (คละ)
ละครภาษาอังกฤษ ป.4-6
ละครภาษาอังกฤษ ม.1-3
ละครภาษาอังกฤษ ม.4-6
ลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถม
ลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับมัธยม
วาดภาพระบายสี ป.1-3
วาดภาพระบายสี ป.4-6
วาดภาพระบายสี ปฐมวัย
วาดภาพระบายสี ม.1-3
วาดภาพระบายสี ม.4-6
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (สังคมศึกษาฯ) ==> [ผลการแข่งขัน]  ล่าสุด
โครงงานสังคม ป.4-6
โครงงานสังคม ม.1-3
โครงงานสังคม ม.4-6 ==> [ผลการแข่งขัน]  ล่าสุด
สื่อนวัตกรรม การงานฯ   
สื่อนวัตกรรม ศพด.
สือนวัตกรรมการการศึกษา สุขศึกษา(ครู)
สื่อนวัตกรรมครูคณิตศาสตร์ ==> [ผลการแข่งขัน] ล่าสุด
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ปฐมวัย)
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศิลปะ)   
สื่อนวัตกรรมภาษาไทย
สื่อนวัตกรรมครูวิทยาศาสตร์ ==> [ผลการแข่งขัน]
หุ่นยนต์ ป.4-6 
หุ่นยนต์ ม.1-3
หุ่นยนต์ ม.4-6  ==> [ผลการแข่งขัน]
ฮูล่าฮูป ศพด.

 

 

กำหนดการเปิดงาน 26 มิถุนายน 2562

กำหนดการเปิดงาน 26 มิย 62 กส2
ขอเชิญศึกษาดูงาน
ฉบับปรับปรุง กำหนดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ฉบับปรับปรุง กำหนดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ฉบับปรับปรุง กำหนดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ประกาศจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เอกสารเปลี่ยนตัว

QRcode แผนที่แสดงการเดินทางไปยังสนามแข่งขันต่างๆ 

หลัก

 

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.