การใช้งาน Google for Education

0 605

การใช้งาน Google For Education  ซึ่งมีโปรแกรมต่างๆ มากมายที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน  โดยคุณครูสามารถเข้าไปศึกษาแต่ละเรื่องเพื่อนำไปใช้ในการสร้างเว็บเพจเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้  คลิกที่นี่เพื่อศึกษา

Leave A Reply

Your email address will not be published.