การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ด้วย Google Docs

0 696

 

การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Google Docs (กูเกิลเอกสาร) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นความสามารถของโปรแกรม Google Docs หรือ Application ตัวหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขเอกสารไฟล์ที่เป็น pdf หรือไฟล์รูปภาพที่เป็นข้อความที่เกิดจากการถ่ายภาพมา สแกนมา หรือเกิดจากการจับภาพหน้าจอ (Capture) ด้วยโปรแกรมต่างๆ แล้วทำการอับโหลดไปเก็บไว้ใน Google Drive ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของ Google โดยผู้ใช้ที่มีบัญชีของ gmail หรือบัญชีของ Google ทุกคนสามารถที่จะใช้งานในส่วนนี้  คลิกศึกษาเรียนรู้ที่นี่

Leave A Reply

Your email address will not be published.