การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ด้วย Google Docs

0

 

การแปลงไฟล์ pdf และไฟล์รูปภาพให้เป็นข้อความด้วยโปรแกรม Google Docs (กูเกิลเอกสาร) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นความสามารถของโปรแกรม Google Docs หรือ Application ตัวหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขเอกสารไฟล์ที่เป็น pdf หรือไฟล์รูปภาพที่เป็นข้อความที่เกิดจากการถ่ายภาพมา สแกนมา หรือเกิดจากการจับภาพหน้าจอ (Capture) ด้วยโปรแกรมต่างๆ แล้วทำการอับโหลดไปเก็บไว้ใน Google Drive ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของ Google โดยผู้ใช้ที่มีบัญชีของ gmail หรือบัญชีของ Google ทุกคนสามารถที่จะใช้งานในส่วนนี้  คลิกศึกษาเรียนรู้ที่นี่

Leave A Reply

Your email address will not be published.