สื่อนวัตกรรมครูด้านไอทีกับคุณครูกุลพัชร มูลทองหลาง

0 822

คุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  นำเสนอ  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   เป็นอีกผลงานสื่อครูที่นำเสนอในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทางครูไอทีเลยนำเสนอให้กับคุณครูทุกๆ ท่านได้เรียนรู้ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  แม้จะไม่ได้รับรางวัลหรือได้รับรางวัล ก็ตาม  ครูไอทีพยายามนำเสนอสิ่งที่หลากหลาย  เพื่อเป็นแนวทางในการให้คุณครูหรือผู้พบเห็นได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ดาวน์โหลด บทคัดย่อ

Leave A Reply

Your email address will not be published.