ครูไอทีอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

0 1,621

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที  โดยจะฝึกให้นักเรียนได้ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  โดยมี นายโอภาส  สุรินโยธา  เว็บมาสเตอร์ ครูไอทีดอทคอม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 41 คน   ซึ่งนักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมเสริมต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ และพอใจในการฝึกประกอบคอมพิวเตอร์

ก่อนประกอบคอมพิวเตอร์

มีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย

นายโอภาส  สุรินโยธา  วิทยกรหลักให้การอบรม

กำลังเริ่มลงมือปฏิบัติประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณครูสุกฤตา  สันเทียะ   ร่วมประกอบกับนักเรียน

ประกอบเสร็จและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จทุกประการใช้งานได้ดี

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.