ผลงานวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (คศ.4)

0 2,647

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4

บทคัดย่อ บทคัดย่อ2

1.  การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Amazing Ubon Ratchathani  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ร่วมกับการเรียนรู้เทคนิค STAD  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน   การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.