ธกส.รับสมัครพนักงานการเงินระดับ 4

0 429

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายนอก พนักงานระดับ 2-3 และพนักงานบริการระดับ 2-3  ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ผู้ช่วยสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสายงานและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2562 โดยวิธีการคัดเลือก  มีรายละเอียดดังนี้ 

ขอบเขตเนื้อหาตำแหน่งพนักงานการเงินระดับ 4 ปีบัญชี 2562

Leave A Reply

Your email address will not be published.