คำขวัญวันเด็ก

0 1,158

วันเด็ก เป็นวันที่รัฐบาลไทยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ประจำทุกๆ ปี สำหรับปีพุทธศักราช 2563 วันเด็กจะตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ซึ่งจะมีการจัดงานวันเด็กกันทั่วประเทศ  ทุกๆ หน่วยงานที่เป็นเป็นหน่วยงานหลักของทางราชการจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ  การแสดงของเด็ก  การเล่นเกมต่างๆ  และมีการแจกรางวัลวันเด็กให้กับเด็กๆ ที่ผู้ปกครองพาไปเที่ยวงานวันเด็ก

สำหรับปีพุทธศักราช 2563 คำขวัญวันเด็ก  โดย พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีของไทย  ได้ให้คำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า  “เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมือง” 

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.