คำขวัญวันครู 2563

0 453

“วันครู”  เป็นอีกวันหนึ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมวิชาการต่างๆ ใหักับลูกศิษย์  สำหรับวันครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ตรงกับวันที่ 16 มกราคม
ซึ่งในวันครูปีนี้ 2563 พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64  ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.