ผลงานทางวิชาการคุณครูประหยัด จิตอารี

0 260

ผลงานทางวิชาการ
คุณครูประหยัด  จิตอารี
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โมเมนตัมและการชน

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.