ผลงานทางวิชาการครูเพชรดา แนบเนียน

0 274

ผลงานทางวิชาการคุณครูเพชรดา  แนบเนียน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมป์)

ชื่อผลงานทางวิชาการ 
ชุดกิจกรรมประกอบ QR Code รายวิชา โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกและโปรแกรม Photoshop Cs6

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.