เชิญโหลดฟรีรวมข้อสอบกลางปีและปลายปี ป1-ป6 ทุกวิชา

0 18,072

ทางครูไอทีดอทคอมได้รวบรวมนำข้อสอบกลางปี และข้อสอบปลายปี ป.1- ป.6 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน  สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Cr : บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.