ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์ (คศ.3)

0 1,220

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์  ธีระอรรถสิทธิ์
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
กรมส่งเสริมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

บทคัดย่อผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.