เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทองขุนดำ

0 1,218

ผลงานทางวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิยะดา  ทองขุนดำ
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยสน  จังหวัดพัทลุง 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิก CIRC (PLGBR MODEL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ-5w1h-ลงเว็บ
บทคัดย่อRD-ลงเว็บ

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.