เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผอ.ภูธร พวงสี

0 171

ผลงานทางวิชาการ
นายภูธร  พวงสี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล

ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่ คลิก ดาวนโหลดบทคัดย่อ

Leave A Reply

Your email address will not be published.