เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล

0 1,157

 

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวฐิติมาภรณ์    โชคสัมฤทธิ์ผล
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศสบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผลงานทางวิชาการ

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E)  ผสานสะเต็มศึกษา เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และการอ่านการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นวารินชำราบ  โดยใช้โครงงานเป็นฐานส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.