ผลงานทางวิชาการ รองฯ คณพศ วิลามาศ

0 1,113

ผลงานทางวิชาการ
นายคณพศ  วิลามาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี
ผลงานทางวิชาการ
  1. รายงานโครงการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2.  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ย้ายค่ายมาไลน์ได้ง่ายๆ หรือจะเลือกเบอร์ใหม่ตามต้องการ คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดได้ค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.