Browsing Category

สื่อการสอน

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด   คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ที่มา :…

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ขอขอบพระคุณสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์