Browsing Category

NEWS

ข่าวสารไอที (IT News)

แบบจำลองทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบจำลองที่ 1

แบบจำลองนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพิทาโกรัส  ซึ่งมีนักเรียน หรือผู้สนใจหลายคนยังไม่เข้าใจในทฤษฎีนี้ ทางครูไอทีดอทคอม…

App แปลภาษา ด้วย Line ChatBot

Line Chatbot เป็น Application หนึ่งที่พัฒนาโดยใช้ภาษาไพทอน  สามารถสแกนแล้วเพิ่มเพื่อนได้เลย  จากนั้น พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แปล โดยพิมพ์เป็นภาษาไทย  จากนั้นก็กดส่ง  ระบบจะแปลให้โดยอัตโนมัติได้ 5 ภาษา…

โครงการสอนออนไลน์ Project14 สสวท.

เพื่อทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ด้วยโครงการสอนออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ProJect14 เป็นการเปลี่ยนบทเรียนจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ …

เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมสำหรับนักเรียนทุกคน

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน สามารถเปิดให้เด็กเรียนรู้ในมือถือได้หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่…

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์ (คศ.3)

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์  ธีระอรรถสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย บทคัดย่อผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ …

เชิญโหลดฟรีรวมข้อสอบกลางปีและปลายปี ป1-ป6 ทุกวิชา

ทางครูไอทีดอทคอมได้รวบรวมนำข้อสอบกลางปี และข้อสอบปลายปี ป.1- ป.6 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน …

ผลงานทางวิชาการครูเพชรดา แนบเนียน

ผลงานทางวิชาการคุณครูเพชรดา  แนบเนียน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมป์) ชื่อผลงานทางวิชาการ  ชุดกิจกรรมประกอบ QR Code รายวิชา โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

ผลงานทางวิชาการคุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงานทางวิชาการ :   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม…

ผลงานทางวิชาการครูจิรายุ สายทอง (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิรายุ   สายทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ…

เชิญทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางด้านไอที

เรียนเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร่วมฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้พื้นฐานทางด้านไอที  เพื่อเป็นการวัดความรู้ของท่านเอง หรือหากมีบุตรหลานต้องการให้ฝึกทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้คลิกได้เลย คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ…