Browsing Category

NEWS

ข่าวสารไอที (IT News)

ผลงานทางวิชาการครูเพชรดา แนบเนียน

ผลงานทางวิชาการคุณครูเพชรดา  แนบเนียน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมป์) ชื่อผลงานทางวิชาการ  ชุดกิจกรรมประกอบ QR Code รายวิชา โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

ผลงานทางวิชาการคุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงานทางวิชาการ :   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม…

ผลงานทางวิชาการครูจิรายุ สายทอง (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิรายุ   สายทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ…

เชิญทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางด้านไอที

เรียนเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร่วมฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้พื้นฐานทางด้านไอที  เพื่อเป็นการวัดความรู้ของท่านเอง หรือหากมีบุตรหลานต้องการให้ฝึกทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้คลิกได้เลย คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ…

รวมแผนการสอนคอมพิวเตอร์

รวมแผนการสอนคอมพิวเตอร์   วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รวบรวมมาให้คุณครู  เผื่อมีประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งเก่าและใหม่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1  คลิกดาวน์โหลด…

คำขวัญวันครู 2563

"วันครู"  เป็นอีกวันหนึ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมวิชาการต่างๆ ใหักับลูกศิษย์  สำหรับวันครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ซึ่งในวันครูปีนี้ 2563…

คำขวัญวันเด็ก

วันเด็ก เป็นวันที่รัฐบาลไทยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ประจำทุกๆ ปี สำหรับปีพุทธศักราช 2563 วันเด็กจะตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ซึ่งจะมีการจัดงานวันเด็กกันทั่วประเทศ  ทุกๆ…

ธกส.รับสมัครพนักงานการเงินระดับ 4

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายนอก พนักงานระดับ 2-3 และพนักงานบริการระดับ 2-3  ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ผู้ช่วยสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4…

อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

ปัจจุบันหลายๆ คนคงเคยได้ยินอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบ้าง แต่บางคนก็ยังไม่รู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้  ทางครูไอทีดอทคอม จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม  ซึ่งกำลังจะมีใช้ในอนาคตในไม่ช้านี้ อินเตอร์เตอร็เน็ตผ่านดาวเทียม…

ม.อุบลฯ จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) รุ่นที่ 18

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) รุ่นที่ 18  ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จากโรงเรียนต่างๆ…