Monthly Archives

เมษายน 2020

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์ (คศ.3)

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์  ธีระอรรถสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย บทคัดย่อผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ …

ด่วนกดรับเน็ตฟรี 10GB

ตามมาตรการของ กสทช. ลูกค้าโทรศัพท์ทุกเครือข่าย สามารถ กดรับอินเตอร์เน็ตฟรี 10GB ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้ 1. กด *170* ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และกดโทรออก 2. รอระบบเช็คสิทธิ์ 3-5 นาที 3. รอ SMS…

เชิญโหลดฟรีรวมข้อสอบกลางปีและปลายปี ป1-ป6 ทุกวิชา

ทางครูไอทีดอทคอมได้รวบรวมนำข้อสอบกลางปี และข้อสอบปลายปี ป.1- ป.6 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน …