Monthly Archives

กุมภาพันธ์ 2023

แบบจำลองทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบจำลองที่ 1

แบบจำลองนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพิทาโกรัส  ซึ่งมีนักเรียน หรือผู้สนใจหลายคนยังไม่เข้าใจในทฤษฎีนี้ ทางครูไอทีดอทคอม…

App แปลภาษา ด้วย Line ChatBot

Line Chatbot เป็น Application หนึ่งที่พัฒนาโดยใช้ภาษาไพทอน  สามารถสแกนแล้วเพิ่มเพื่อนได้เลย  จากนั้น พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แปล โดยพิมพ์เป็นภาษาไทย  จากนั้นก็กดส่ง  ระบบจะแปลให้โดยอัตโนมัติได้ 5 ภาษา…