Browsing Category

NEWS

ข่าวสารไอที (IT News)

ม.อุบลฯ จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) รุ่นที่ 18

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) รุ่นที่ 18  ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จากโรงเรียนต่างๆ…

แจกฟรีโปรแกรมเติมเงินมือถือทุกระบบได้ส่วนลด 3%ทุกค่าย

บริษัท โทรไม่อั้น.com เปิดโอกาสให้ทุกๆ คนที่ต้องการสร้างรายได้จากการเติมเงินมือถือทุกระบบทุกเครือข่ายที่มีในประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็น AIS , DTAC, True, เพนควิน, TOT,  My cat  เป็นต้น  เหมาะสำหรับผู้รับเติมเงินและเติมเงินเอาไว้ใช้ส่วนตัว…

Youpik คืออะไร?

Youpik คือ Application ที่ทำให้ user สามารถเข้าใช้สั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง และไปสร้างรายได้จากการแชร์สินค้าไปบน Social media ต่างๆ เมื่อมีคนที่เข้าไปดูสินค้าที่เราแชร์แล้วสั่งซื้อสินค้านั้น …

ผลงานวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ สิงหัษฐิต (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการคุณครูพิมพ์มาศ  สิงหัษฐิต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอขอรับการประเมิน คศ.4 บทคัดย่อ (1) บทคัดย่อ (2) 1. …

ผลงานทางวิชาการครูอารีรัตน์ โสกัณทัต(คศ.4)

ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ (คศ.4) คุณครูอารีรัตน์  โสกัณทัต ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ …

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการครูท้องถิ่น รอบเมษายน62

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งการกำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น รายละเอียดคลิก

ผลงานทางวิชาการครูจรัส หาคำ

นายจรัส  หาคำ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานทางวิชาการ 1. การพัฒนาชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ …

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11  ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดงานคร้้งนี้ ใช้ชื่องานว่า "Opportunity Learning โอกาสแห่งการเรียนรู้" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ…

ครูไอทีอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านไอที  โดยจะฝึกให้นักเรียนได้ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  โดยมี นายโอภาส  สุรินโยธา …

เทศบาลนครอุบลราชธานีคว้าแชมป์หุ่นยนต์ภาคอีสาน

เทศบาลนครอุบลราชธานี คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ทั้ง 2 ระดับ คือ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการแข่งขันทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ…