Browsing Category

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกวิชา

สื่อใช้ IT วิชาภาษาอังกฤษครูพิณทิพย์ ภักดี

ครูพิณทิพย์  ภักดี  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนวารินวิชาชาติ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี     ได้นำเสนอสื่อหนังสือป๊อปอับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ณ…