หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท.62

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ คลิกดาวน์โหลด  หลักเกณฑ์การประกวด 62 (Final)หลักเกณฑ์การประกวด 62 (Final)

Google และบริษัทเทคโนโลยีอื่นแบบ Huawei

จากกระแสข่าวทั่วโลกวันนี้เป็นข่าวไม่ดีกับบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คือ Huawei (หัวเหว่ย) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมขายให้กับทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ…

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ อาศัยอำนาจตามความในประกาศ ก.จ. เรื่อง…

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1-ม.6

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดที่นี่ ที่มา :…

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์จำกัด   คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ที่มา :…

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.2

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ขอขอบพระคุณสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

การสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Webpage Maker

Webpage Maker เป็นโปรแกรมเล็กๆ โปรแกรมหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ได้แบบง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์มาก่อนก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายๆ เนื่องจาก Webpage Maker…