Monthly Archives

กรกฎาคม 2021

โครงการสอนออนไลน์ Project14 สสวท.

https://www.youtube.com/watch?v=LKLyNVoR8Ig&t=76s เพื่อทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ด้วยโครงการสอนออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ProJect14 เป็นการเปลี่ยนบทเรียนจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ …