Monthly Archives

กรกฎาคม 2021

โครงการสอนออนไลน์ Project14 สสวท.

เพื่อทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ด้วยโครงการสอนออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ProJect14 เป็นการเปลี่ยนบทเรียนจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ …