Yearly Archives

2021

ผลงานทางวิชาการครูพัทธนันท์

คุณครูพัทธนันท์  ธาราวุฒิ ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ชื่อผลงานทางวิชาการ…

โครงการสอนออนไลน์ Project14 สสวท.

เพื่อทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ด้วยโครงการสอนออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ProJect14 เป็นการเปลี่ยนบทเรียนจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ …