Monthly Archives

มิถุนายน 2019

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ กับครูไวกูณฐ์ ชูมา

คุณครูไวกูณฐ์  ชูมา  ตำแหน่งครู คศ.1  โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม  เป็นอีกคุณครูคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านไอซีที  โดยคุณครูได้ส่งผลงานทางด้านสื่อครู  เรื่อง…

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือ กับคุณครูรำไพ…

คุณครูรำไพ  เทพเรียน  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล  สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   เป็นอีกคุณครูท่านหนึ่งที่ได้นำเสนอผลงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาด้านไอที …

สื่อนวัตกรรมครูด้านไอทีกับคุณครูกุลพัชร มูลทองหลาง

คุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  นำเสนอ  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 …

สื่อใช้ IT วิชาภาษาอังกฤษครูพิณทิพย์ ภักดี

ครูพิณทิพย์  ภักดี  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนวารินวิชาชาติ  สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี     ได้นำเสนอสื่อหนังสือป๊อปอับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ณ…

ผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการจัดงานมหกรรม​การจัดการศึกษา​ท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562    จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 26 -​ 28 มิถุนายน 2562  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด​กาฬสินธุ์​(หลังเก่า) ติดต่อประสานงาน    หน่วยศึกษา​นิเทศ​ก์…