Monthly Archives

ธันวาคม 2019

ธกส.รับสมัครพนักงานการเงินระดับ 4

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายนอก พนักงานระดับ 2-3 และพนักงานบริการระดับ 2-3  ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ผู้ช่วยสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4…

อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

ปัจจุบันหลายๆ คนคงเคยได้ยินอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบ้าง แต่บางคนก็ยังไม่รู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้  ทางครูไอทีดอทคอม จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม  ซึ่งกำลังจะมีใช้ในอนาคตในไม่ช้านี้ อินเตอร์เตอร็เน็ตผ่านดาวเทียม…

ม.อุบลฯ จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) รุ่นที่ 18

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-Camp) รุ่นที่ 18  ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562  โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จากโรงเรียนต่างๆ…