เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมสำหรับนักเรียนทุกคน

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียน สามารถเปิดให้เด็กเรียนรู้ในมือถือได้หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่…

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์ ธีระอรรถสิทธิ์ (คศ.3)

ผลงานทางวิชาการคุณครูณัฐกิตติ์  ธีระอรรถสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย บทคัดย่อผลการใช้ชุดการเรียนรู้อาหารและโภชนาการ …

ด่วนกดรับเน็ตฟรี 10GB

ตามมาตรการของ กสทช. ลูกค้าโทรศัพท์ทุกเครือข่าย สามารถ กดรับอินเตอร์เน็ตฟรี 10GB ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนนี้ 1. กด *170* ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และกดโทรออก 2. รอระบบเช็คสิทธิ์ 3-5 นาที 3. รอ SMS…

เชิญโหลดฟรีรวมข้อสอบกลางปีและปลายปี ป1-ป6 ทุกวิชา

ทางครูไอทีดอทคอมได้รวบรวมนำข้อสอบกลางปี และข้อสอบปลายปี ป.1- ป.6 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน …

ผลงานทางวิชาการครูเพชรดา แนบเนียน

ผลงานทางวิชาการคุณครูเพชรดา  แนบเนียน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมป์) ชื่อผลงานทางวิชาการ  ชุดกิจกรรมประกอบ QR Code รายวิชา โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

ผลงานทางวิชาการครูกุลพัชร มูลทองหลาง

ผลงานทางวิชาการคุณครูกุลพัชร  มูลทองหลาง ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงานทางวิชาการ :   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม…

ผลงานทางวิชาการคุณครูประหยัด จิตอารี

ผลงานทางวิชาการ คุณครูประหยัด  จิตอารี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โมเมนตัมและการชน

ผลงานทางวิชาการครูจิรายุ สายทอง (คศ.4)

ผลงานทางวิชาการ นางสาวจิรายุ   สายทอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ…

เชิญทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางด้านไอที

เรียนเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ร่วมฝึกทำแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้พื้นฐานทางด้านไอที  เพื่อเป็นการวัดความรู้ของท่านเอง หรือหากมีบุตรหลานต้องการให้ฝึกทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้คลิกได้เลย คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ…

รวมแผนการสอนคอมพิวเตอร์

รวมแผนการสอนคอมพิวเตอร์   วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รวบรวมมาให้คุณครู  เผื่อมีประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งเก่าและใหม่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1  คลิกดาวน์โหลด…